Kjetil Jegleim ble etablert som selvstendig næringsdrivende renovatør i 1999, og hadde i mange år renovasjonen i Krødsherad. I tillegg til renovasjon i Krødsherad har firmaet hatt mange bedriftskunder i Hallingdal, Krødsherad og Sigdal. I 2007 ønsket Knut Olav Jegleim å trekke seg tilbake og sønnen Kjetil tok da over bilparken til sin far. Kjetil benyttet samtidig anledningen til å utvide driften til også å gjelde renovasjonen for Sigdal kommune. Det ble foretatt omdannelse i januar 2008 og firmaet har siden gått under navnet Kjetil Jegleim AS.