Tømming container 150,- pr. gang
Tømming dunker 75,- pr. gang
Behandlingsavgift restavfall 1,65,- pr. kg.
Behandlingsavgift papp 0,43,- pr. kg.
Behandlingsavgift glass 0,50,- pr. kg.
Presset pappbunter 100,- pr. bunt
Leie container 350,- pr. måned
Leie dunker 100,- pr. måned
Prisene er eks mva og er gjeldende fra 01.01.2021